2022

Záhrada E.K.O. Centrum ŽiTo v SÝPKE Moravské Lieskové

Záhrada sa  nachádza v obci Moravské Lieskové v okrese Nové mesto nad Váhom v areáli miestného poľnohospodárskeho podniku. Vznikla uprataním pozemku okolo budovy bývalej sýpky. Táto je dnes rekonštruovaná a bude slúžiť vzdelávaniu a iným kultúrno spoločenským aktivitám OZ ŽiTo v SÝPKE. Záhrada plynule nadväzuje na výsadby okrasných kríkov, stromov a trvaliek pri vstupe do objektu podniku.

V roku 2019 sme pozemok vyčistili od nelegálnej skládky, odstránili sme a vyviezli zbúranisko bývalej maštale. Postupne sme pozemok čistili od náletov nežiadúcich drevín.

Prírodná záhrada SZOPK, Základná organizácia Prievidza

Záhrada patrí združeniu SZOPK, ktorú už viac ako 10 rokov zveľaďuje a aktívne využíva SZOPK základná organizácia Prievidza. V záhrade naši členovia aj záhradničia, ale jej primárny účel je stretávanie sa a trávenie spoločného času členov a priateľov našej organizácie. Okrem toho tu pravideľne usporiadavame aj rôzne semináre ako napr.: permakultúra v mestskej záhrade, zakladanie kompostu, výroba domčekov pre užitočné živočíchy, burzy semienok a rastlín a pod.

Prírodná záhrada z vrchov

Naša záhrada sa nachádza v meste Krupina,v chránenej oblasti Štiavnicke vrchy. Záhrada sa nachádza na lazoch,asi 3 km od mesta. Je pestovaná ako klasicka stará záhrada našich starých rodičov. Prapôvodne tu okolo r. 1500 pestovali vinič,preto sú tu terasy,pretože je to všetko do kopca.

Nachádzajú sa tu staré ovocné stromy, jablká, hrušky, čerešne, slivky, dule, oskoruše, mišpule, a tiež moruše, ako sladké, aj kyslé.V našej záhrade nájdete maliny, černíce, hrozno.

Záhrada v záchrannej stanici

Záhrada slúžiaca hlavne zvieratám, približujúca sa lesnej záhrade.

Lifereset záhrada

Prírodná záhrada

Komunitná záhrada L-E-S-O-V-O

 Na začiatku našej práce bola okrasná záhrada so starým sadom. Našim cieľom je zabezpečenie kvalitných sezónnych potravín či už ovocia a zeleniny, alebo hydinového a kraličieho mäsa. Pri pestovaní ovocia a zeleniny sa kladie vysoký dôraz na regeneráciu pôdy a zvyšovanie biodiverzity v našom okolí. Zatiaľ sme len na začiatku cesty, kde sa nam podarilo vysadiť rôznorodé ovocné stromy, kríky, a zúrodniť pôdu na pestovanie aj tých najnáročnejších zeleninových druhov. Samozrejmosťou je nepouživanie chemických postrekov a umelých hnojív.

Záhrada Černuška - kvety z Bielych Karpát

Záhrada na kopaniciach v Chránenej krajinnej oblasti Biele Karpaty kde, pestujeme kvety do kytíc ekologickým a k prírode šetrným spôsobom.

Rodinná záhrada Pod hradom Likavka

Naša záhrada sa nachádza na pozemku, ktorý patrí ku vyše storočnému objektu horárne, na starých fotografiách uvádzanej ako Lesovňa Likavka (niekedy okolo roku 1900). Záhrada je objektami rozčlenená do pomyselných troch častí. 

Záhrada pod Ďurkovcom

Naša záhrada vznikala postupne okolo chalupy, ktorú sme si postavili pracne a pomaly. Záhrada sa nachádza v rusínskej obci Runina v Poloninách a okrem divočiny a nádhernej nočnej oblohy tu takmer nič nie je.

V záhrade využívame mulčovanie, od začiatku máme kompost a zachytávame aj dažďovú vodu.

Prírodné záhrady na Brdárke

Záhrada "U Slanskej" (č. d. 9).

Záhrada je verejná a má zážitkovo-vzdelávací charakter. Snažíme sa vytvoriť priestor, kde môže skupina ľudí stráviť príjemné chvíle a zároveň chceme prezentovať určité typické permakultúrne prvky. Na rozdiel od vedľajšej súkromnej záhrady je chodník dostatočne široký a dominantou pozemku sú miesta na stretávanie ľudí - pri dome je to terasa s lavičkami a v zadnej časti letná kino-kuchyňa s multifunkčnou pecou a otvoreným ohniskom.

Stránky

Subscribe to RSS - 2022