ZŠ s MŠ Slatina / Bebravou - Školská záhrada pre všetkých

Naša školská záhrada pozostáva z viacerých stanovíšť - miniarborétum, v ktorom sa nachádzajú dreviny charakteristické pre náš región (učiteľom aj žiakom slúžia na poznávanie charakteristických znakov drevín a pozorovanie ich zmien v priebehu  roka).  Pomerne veľkú časť areálu školy tvorí starý ovocný sad so starými odrodami jabloní, ktorý žiaci využívajú väčšinou na relax a tiež na podporné vyučovacie aktivity - osadenie vtáčích búdok a krmítok, pozorovanie života stromu, jesenný zber jabĺk a pod. V roku 2017 sme založili nový ovocný sad, v ktorom sú ovocné druhy ako hruška, čerešňa, ringlóta, slivka, drieň a moruša. Tento plánujeme v budúcnosti využiť ako  priestor pre realizáciu hodín techniky a záujmového vzdelávania (zásady správnej starostlivosti o ovocný strom, zásady zdravého životného štýlu, včelársky krúžok). V areáli školy sa nachádza aj prírodná učebňa, ktorú žiaci využívajú väčšinou v popoludňajších hodinách pre aktivity školského klubu detí a tiež záujmového útvaru včelársky krúžok.

Obrázky: 
Bližší popis záhrady – súkromná, verejná, školská : 
<p>Školská záhrada je otvorenou záhradou prístupnou žiakom,&nbsp;zamestnancom školy i verejnosti. Poskytuje priestor na hry, relax a využívame ju aj ako alternatívny vyučovací priestor a miesto pre outdoorové aktivity detí. V školskej záhrade sa nachádzajú predovšetkým staré listnaté&nbsp; a ihličnaté stromy, z listnatých sú zastúpené najmä jablone, čerešne, gaštan, škumpa, novozasadené ringlóty, slivky a hrušky, tiež moruša a drieň. Z ihličnatých prevládajú tuje. Pri vjazde do areálu školy sa nachádza krátky živý plot zo zlatovky. V okolí starého ovocného sadu je prírodná lúka.</p>
Majiteľ záhrady / kontaktná osoba: 
Základná škola s materskou školou Slatina nad Bebravou
Záhradu obhospodarujem(e) ako prírodnú už (doplňte počet rokov):: 
10 rokov
Súhlasím so spracovaním kontaktných údajov v čase zapojenia záhrady do siete Prírodných záhrad.: 
áno
Moje záhrada je zaujímavá, zvláštna, špecifická – štýl záhrady: 
<p>Školská záhrada je situovaná v krásnom podhorskom prostredí Strážovských vrchov.</p>

Ukážková prírodná záhrada/Prírodná záhrada: