Stredná odborná škola Pruské

Jedná sa o školskú záhradu. K škole patrí veľký areál, ktorého súčasťou je i anglický park s viacerými mohutnými drevinami. Cez pozemok školy preteká vodný tok - Pruštiansky potok. Záhradu udržiavajú žiaci pod odborným dozorom pedagogických zamestnancov.

Záhrada je špecifická druhovou skladbou, útvarmi, drevinami a rastlinami. Ovocnú časť záhrady tvoria jadroviny - jablone, bylinnú časť tvoria liečivé rastliny vysadené v pevných záhonoch. Okrasné dreviny sú vysadené tiež v pevných záhonoch, v skupinách a solitérne. Z trvaliek dominujú hlavne ruže nachádzajúce sa v átriu školy.

Živý plot pri vstupe do školy je tvorený ihličnanmi pravidelného tvaru. Pred vstupom do školy sa nachádzajú dva rozsiahle záhony vysadené facéliou vratičolistou - peľodajnou a nektárodajnou rastlinou. V areáli školy sa nachádzajú viaceré skalky.V súčasnosti priestor prírodnej záhrady tvorí: anglický park, átrium,  vyvýšené záhony byliniek a liečivých rastlín, záhony trvaliek okrasné dreviny a kríky, ovocný sad, zeleninové záhony, skupinové výsadby a solitéry.

Anglický park je externou súčasťou areálu školy. Rastú v ňom s nepravidelným pôdorysom prevažne listnaté stromy v zastúpení: lipa (Tilia), javor (Acer), jaseň (Fraxinus), agát (Robinia), dub (Quercus), brest (Ulmus). Rastie tu breza bradavičnatá (Betula Pendula) s obvodom kmeňa 200cm, platan (Platanus) s obvodom kmeňa 350cm, ľaliovník (Liriodendron) s obvodom kmeňa 250cm a pagaštan (Aesculus) s obvodom kmeňa 290cm. Dendrologická skladba parku s podrastom lúčnych porastov ovplyvnila prítomnosť niektorých druhov vegetácie: zo skupiny vstavačovité („orchidey“) – Orchidacea, prilbovka biela - Cephalanthera  damasonium, prilbovka dlholistá - Cephalanthera longifolia, kruštík modrofialový - Epipactis purpurata, vstavač vojenský – Orchis militaris, orlíček obyčajný Aquilegia vulgaris. V okrajovej časti areálu školy sú vysadené rýchlorastúce energetické dreviny: vŕba – Salix, topoľ – Populus, brest – Ulmus, jelša – Alnus. Škola ich získala úspešnou realizáciou Enviroprojektu za rok 2016 pod názvom „Škola, ktorej to myslí EKO-LOGICKY.“

V átriu renesančného kaštieľa, kde sídli Stredná odborná škola, dominuje fontána, ktorú obkolesujú záhony z letničiek garafie (Tagetes)  a ornamentálne výsadby z krušpánu (Buxus),

Vyvýšené záhony byliniek a liečivých rastlín v zastúpení napr. bazalka pravá (Ocimum basilicum), nechtík lekársky (Calendula officinalis), angelika lekárska (Archengelica officinalis, syn. Angelica      archangelica), skorocel  kopijovitý (Plantago laceolata), mäta pieporná (Mentha piperita), medovka lekárska (Melissa officinalis) a pod.

V záhrade sú záhony trvaliek napr. cibuľovín - modrica (Muscari Mill.) z čeľade hyacintovité a pod., záhony cibuľovín, tieňomilný záhon, svetlomilný záhon, výsadby ruží,

Nájdete tu i okrasné dreviny napr. cypruštek (Chamaecyparis), borievka (Juniperus)  z rodu cyprusovité, tuja (Thuja), kríky napr. mahónia cezmínolistá (Mahonia aquifolium), orgován (Syringa vulgaris), vtáčí zob (Ligustrum vulgare).

Časť záhrady tvorí ovocný sad z jabloní domácich (Malus) z čeľade ružovitých a starých odrôd a zeleninové záhony z mrkvy obyčajnej (Daucus carota), šalátu listového (Lactuca sativa), cvikle - červenej repy (Beta vulgaris).

​Jednotlivé prvky tvoria kompaktný celok s okolitým prostredím. Celý areál školy zaujme osobným čarom, vkusom, estetikou a pôvabom.

 

 

Obrázky: 

Ukážková prírodná záhrada/Prírodná záhrada: