Španie lúky

Španie lúky je úžitková záhrada s prvkami bylinkovej záhrady s ovocnými stromami, kermi. Záhradu sme zdedili v rámci reštitúcie ako poľnohospodársku pôdu a pokračovali sme v zabehnutom tradičnom obhospodarovaní pôdy, t.j. orba, siatie a zber.

Už vtedy sme sa bránili chemickým zásahom a používaniu chémie, napr. pásavky sme zberali do vedra, nepoužívali sme postrekovanie proti škodcom a pod.
Začali sme sadiť stromy, kvety, kríky a tým sa to celé začalo. Kvety prilákali hmyz a my sa snažíme vytvárať podmienky, aby sa mu u nás páčilo.

Snažíme sa o záhradkarčenie s prvkami permakultúry, zeleninu striedame s letničkami a bylinkami, zachytávame dažďovú vodu, používame rastlinné výluhy, kompostujeme, mulčujeme a zachovávame prírodu v záhrade. 

Záhrada voľne prechádza do lesíka, v ktorom sa nachádza prameň. Rozširujeme tam medvedí cesnak, posadili sme čerešne, morušu, orechy, lieskovce.

Čas v záhrade nie je pre nás len práca, ale aj oddych v prírode, keď nás obklopuje len bzukot hmyzu, vôňa kvetov a byliniek, (občas aj hnoja :) ).

 

Rok získania plakety: