Záhrada pri Panskom chodníku, Modra

Záhrada je situovaná popri Panskom chodníku, ktorý spája Modru s Harmóniou, je v údolí, ktorým tečie Stoličný potok. Nachádzajú sa tu rôznorodé zóny: vlhkomilná tienistá popri vode zarastená jelšami a vŕbami, suchý svah s kameňom a malokarpatskou lúkou, v rovinatej časti údolia rastú extenzívne trvalky v záhonoch, drobné ovocnany , dve jablone, čerešňa a marhuľa atď. Je tu vytvorená bylinková záhradka namulčovaná vykopaným kameňom zo záhrady, oproti nej vidíme úžitkový záhon určený pre rajčiny a dyne, nechtíky a maliny. Pod starou jabloňou je vytvorené kompostovisko - hadisko. Hmyz tu nájde dostatok úkrytov, medzi kameňmi ako aj v čiastočne mŕtvej vŕbe a lipe. V záhrade sú jej  jednotlivé časti oddelené strihanými živými plotmi, ktoré kontrastujú s prírodným, rozvolneným a splaňujúcim charakterom výsadieb. Záhrada slúži aj na rekreáciu, je tu situovaných aj množstvo prvkov na sedenie, ohnisko. Uľahčený je aj prístup k potoku a možnosť máčať sa v ňom v parnom lete. Použitý mobiliár je z vecí, ktoré dostali druhú šancu.