Záhrada Janky Potfajovej a Ľuboša Naďa, Lubina

 Vidiecka záhrada po starom otcovi s veľkým ovocným sadom i priestorom na pestovanie zeleniny. Majitelia sa venujú i chove oviec.

Rok získania plakety: