Záhrada Černuška - kvety z Bielych Karpát

Záhrada na kopaniciach v Chránenej krajinnej oblasti Biele Karpaty kde, pestujeme kvety do kytíc ekologickým a k prírode šetrným spôsobom.