Stredná odborná škola Pruské

Jedná sa o školskú záhradu. K škole patrí veľký areál, ktorého súčasťou je i anglický park s viacerými mohutnými drevinami. Cez pozemok školy preteká vodný tok - Pruštiansky potok.

Záhradu udržiavajú žiaci pod odborným dozorom pedagogických zamestnancov.

Je špecifická druhovou skladbou, útvarmi, drevinami a rastlinami. Ovocnú časť záhrady tvoria jadroviny - jablone, bylinnú časť tvoria liečivé rastliny vysadené v pevných záhonoch. Okrasné dreviny sú vysadené tiež v pevných záhonoch, v skupinách a solitérne. Z trvaliek dominujú hlavne ruže nachádzajúce sa v átriu školy.

Živý plot pri vstupe do školy je tvorený ihličnanmi pravidelného tvaru. Pred vstupom do školy sa nachádzajú dva rozsiahle záhony vysadené facéliou vratičolistou - peľodajnou a nektárodajnou rastlinou. V areáli školy sa nachádzajú viaceré skalky.

Obrázky: 

Ukážková prírodná záhrada/Prírodná záhrada: