Prírodná záhrada ZŠ Krymská, Michalovce

Prírodná záhrada nachádzajúca sa v Michalovciach v základnej škole. Na prácach v záhrade sa podieľajú sami žiaci. V záhrade vytvorili vyvýšené záhony, kde pestujú zeleninu.

Obrázky: 

Ukážková prírodná záhrada/Prírodná záhrada: