Prírodná záhrada z vrchov

Naša záhrada sa nachádza v meste Krupina,v chránenej oblasti Štiavnicke vrchy. Záhrada sa nachádza na lazoch,asi 3 km od mesta. Je pestovaná ako klasicka stará záhrada našich starých rodičov. Prapôvodne tu okolo r. 1500 pestovali vinič,preto sú tu terasy,pretože je to všetko do kopca.

Nachádzajú sa tu staré ovocné stromy, jablká, hrušky, čerešne, slivky, dule, oskoruše, mišpule, a tiež moruše, ako sladké, aj kyslé.V našej záhrade nájdete maliny, černíce, hrozno.

Máme v strede tohto priestoru chatku, ktorá slúži na oddych. V okolí chatky i na iných miestach máme rôzne trvalky.

V našej záhrade sa sadí do slamy,lístie sa nepáli, a ani staré konáre.Keďže bývame pod lesom, je tu velmi dobrý vzduch a veľa živočíchov. Stale bojujeme z vysokou zverinou, ale nájdete u nás ježkov, krtkov, užovky, slepúchov a tiež salamandru škvrnitú.Tiež je tu veľmi veľa vtákov.

Ked vyjdeme na koniec záhrady,vidíme mestečko Krupina v diaľke a pod nami.Ked je jasno vidiet dosť ďaleko,cez kopce.

 

Rok získania plakety: