Prírodná záhrada SZOPK, Základná organizácia Prievidza

Záhrada patrí združeniu SZOPK, ktorú už viac ako 10 rokov zveľaďuje a aktívne využíva SZOPK základná organizácia Prievidza. V záhrade naši členovia aj záhradničia, ale jej primárny účel je stretávanie sa a trávenie spoločného času členov a priateľov našej organizácie. Okrem toho tu pravideľne usporiadavame aj rôzne semináre ako napr.: permakultúra v mestskej záhrade, zakladanie kompostu, výroba domčekov pre užitočné živočíchy, burzy semienok a rastlín a pod.

Rok získania plakety: