Odborné učilište internátne Lučenec, Haličská cesta č. 80, 98403 Lučenec

Školská prírodná záhrada. V okolí školy rastie nespočetné množstvo vzrastlých asi 40 – 50 ročných listnatých aj ihličnatých stromov a kríkov. Z tohto dôvodu nás navštevujú rôzne lesné zvieratká, ako bažanty, zajace, veveričky, srnky, zažili sme aj stret s diviakom.

Našu školu navštevujú žiaci s ľahkým mentálnym hendikepom, ktorí sa učia za murárov, opatrovateľky a pomocných kuchárov. Výchova našich žiakov je náročná a vyžaduje veľkú dávku trpezlivosti. Žiaci sú hyperaktívni, nemajú výdrž, je ťažké ich motivovať k práci. Počiatočné nadšenie často vystrieda predčasná únava, alebo nechuť dokončiť začatú aktivitu. Profesionálnym prístupom k žiakom sa nám však podarilo vzbudiť u nich nadšenie a radosť s práce a takto sa nám podarilo založiť a ďalej skrášľovať a budovať spoločnú záhradku.

V záhrade sa nachádza aj altánok – Trieda v prírode, ktorú žiaci využívajú na vyučovaní, aj na relax. Vypestovanú zeleninu využívajú najmä žiaci, budúci kuchári na odbornom výcviku, kde z nej pripravujú rôzne pokrmy.

Školskú záhradu sme začali svojpomocne budovať približne pred 3 rokmi. Založili sme bylinkové špirálu, mini-jazierko, kompostovisko, niekoľko vyvýšených záhonov, kde sme pestovali zeleninu, vysadili sme trvalky.

V rámci projektu Záhrada, ktorá učí, sme zrealizovali prvky: mini-zelená strechu, ďalšie jazierko, kde si už našli domov divé kačice, Artušov kruh, pocitový chodník, jašteričník, kompostovisko a hmyzie hotely.

Dažďovú vodu využívame nielen na zavlažovanie záhrady, ale aj na polievanie kvetov v budove školy.

V príjemnej a čarovnej atmosfére záhrady sa môžeme vzdelávať a prežiť nezabudnuteľné chvíle. Od chvíle, ako sme vybudovali jednotlivé prvky, môžeme v záhrade často pozorovať drobné živočíchy ako kačice, vtáčiky, ktoré sa prídu osviežiť k jazierku či jašterice, ktoré sa vyhrievajú na skalách.

Vybudovaný je aj náučný chodník, s cieľom lepšie informovať návštevníkov o význame jednotlivých prvkov v záhrade, aj o živočíchoch navštevujúcich školskú záhradu.

 

Rok získania plakety: