Prírodná

Španie lúky

Španie lúky je úžitková záhrada s prvkami bylinkovej záhrady s ovocnými stromami, kermi. Záhradu sme zdedili v rámci reštitúcie ako poľnohospodársku pôdu a pokračovali sme v zabehnutom tradičnom obhospodarovaní pôdy, t.j. orba, siatie a zber.

Už vtedy sme sa bránili chemickým zásahom a používaniu chémie, napr. pásavky sme zberali do vedra, nepoužívali sme postrekovanie proti škodcom a pod.
Začali sme sadiť stromy, kvety, kríky a tým sa to celé začalo. Kvety prilákali hmyz a my sa snažíme vytvárať podmienky, aby sa mu u nás páčilo.

Prírodná záhrada p.Ponku Dubana, Modra - Harmónia

Útulná prírodná záhrada s vytvorenými úkrytmi pre živočíchy, nájdete tu veľa prírodných prvkov, kvitnúcu lúku, veľké kompostovisko i priestor na pestovanie zeleniny.

Malá prírodná záhrada, Chorvátsky Grob, Čierna Voda

V poradí druhá prírodná jedlá liečivá záhrada p. Sekulovej. Založená bola v roku 2011 na pozemku s plochou 6 árov (vrátane stavby). 

Záhrada je názorná ukážka, ako sa dá aj v malých priestoroch na menšom (štandardnom prímestskom) pozemku pri menších investíciách založiť menšia prírodná záhrada. Je vhodná ako motivácia a inšpirácia, pre majiteľov pozemkov podobných rozmerov.

Levander Lin

Rozloha záhrady je 500m2, v záhrade sa nachádzajú ovocné aj okrasné stromy, taktiež bobuľove i okrasné kríky,okrasné jazierko s rybami.Záhradu lemujú chodníčky a rôzne zákutia. Súčasťou záhrady sú i detské prvky.

Úžitková časť záhrady tvoria vyvýšené záhony, skalka, živé ploty, suché aj mokré stanovištia, bylinkový záhon, levanduľové porasty, nádoby na zber dažďovej vody, kompost,domček pre hmyz. Taktiež na stromoch sú domčeky pre ucholaky. Svoje miesto tu majú i sliepočky a zajace.

 

Prírodná záhrada Pod Morušami, Modra

Permakultúrny pozemok o veľkosti 1ha.Návrh vypracovala permakultúrna dizajnérka Patrícia Černáková.Na pozemku je založený ovocný sad, zeleninová zahrada, nemecké kopy, vysadeny živý plot kombinovany s pôvodným šípkovým. Nachádza sa tu bylinková špirála. Vybudovaný bol domcek zo slamy a hliny i letná kuchynka z použitých materiálov. V zadnej časti ponechaný pôvodný porast ako divý kút. Pripravuje sa ohrada pre zvieratá, ktoré budú plniť funkciu "kosačiek".

ZŠ s MŠ Slatina / Bebravou - Školská záhrada pre všetkých

Naša školská záhrada pozostáva z viacerých stanovíšť - miniarborétum, v ktorom sa nachádzajú dreviny charakteristické pre náš región (učiteľom aj žiakom slúžia na poznávanie charakteristických znakov drevín a pozorovanie ich zmien v priebehu  roka).  Pomerne veľkú časť areálu školy tvorí starý ovocný sad so starými odrodami jabloní, ktorý žiaci využívajú väčšinou na relax a tiež na podporné vyučovacie aktivity - osadenie vtáčích búdok a krmítok, pozorovanie života stromu, jesenný zber jabĺk a pod. V roku 2017 sme založili nový ovocný sad, v ktorom sú ovocné druhy ako hruška, čerešňa, ringló

Prírodná záhrada ZŠ Ráztočno

Školská záhrada v prírodnom lesnom prostredí s ovocným sadom a lúkou. Žiaci využívajú školský pozemok na výučbu i počas prestávok. V okolí budovy sa nachádzajú pôvodné kry i stromy. Pri vstupe do budovy sú trvalkové kvety a cibuľoviny.

ZŠ s MŠ Jána Smreka, Melčice - Lieskové

Záhrada na školskom pozemku je zaujímavo dotvorená prvkami z  prírodného materiálu. V záhrade sú zachované staré ovocné stromy, veľké kompostovisko i divoký kút. Medzi budovami školy je časť záhrady tvorená trvalkami i starými ihličnatými stromami.

Záhrada rodiny Adámkových, Svinná

Majiteľka záhrady sa venuje pestovaniu byliniek, v záhrade nájdeme i bobuľové ovocie či staré ovocné stromy. Časť záhrady je využívaná i na pestovanie zeleniny.

 

Záhrada Janky Potfajovej a Ľuboša Naďa, Lubina

 Vidiecka záhrada po starom otcovi s veľkým ovocným sadom i priestorom na pestovanie zeleniny. Majitelia sa venujú i chove oviec.

Stránky

Subscribe to RSS - Prírodná