Prírodné záhrady sa stretli v Sýpke

Symbolicky na Deň Zeme sa konalo stretnutie priateľov prírodných záhrad v Moravskom Lieskovom v o. z. Žito v Sýpke. Prednášky na tému netradičného ovocia i noviniek prilákali mnoho účastníkov. Prebiehala tiež SWAP výmena rastlín, byliniek, semienok a skúseností. Majitelia ukážkových prírodných záhrad mali možnosť prezentovať svoje záhrady. Poobede sa konala prechádzka po záhrade v okolí sýpky a prezentovanie ako sa hodnotí a certifikuje záhrada na prírodnú.

Ďakujeme všetkým za účasť a príjemnú atmosféru.

Zaradenie článku: