Obyvatelia záhrady

 

Človek si zvykol deliť zvieratá a vlastne aj rastliny na škodlivé a užitočné. Je to ale len z pohľadu človeka a jeho potrieb. Ak je niektorý živočích škodlivý, je to len preto, že má rovnaké potravné nároky ako my. Ak je užitočný, požiera práve pre človeka "škodlivý" hmyz.

V prírode ale tento potravinový reťazec nemôže fungovať bez všetkých zástupcov, užitočných aj tých menej. Ak je systém stabilný, pri premnožení sa určitého druhu sa premnoží aj jeho predátor.

V dnešnej dobe to predstavuje problém hlavne v umelom ekosystéme, ako sú napr. monokultúrne polia. Preto čím budeme vytvárať pestrejšiu záhradu plnú prvkov, budeme mať stabilnejší ekosystém. K tomu nám pomôžu aj živočíchy, ktorým môžeme budovať vhodné podmienky, vytvoriť rôzne úkryty či miesta na prezimovanie.

            

 

.