Medzinárodný deň vody v Moravskom Lieskovom

V ukážkovej prírodnej záhrade Žito v Sýpke sa 23.3.2024 konalo podujatie venované Medzinárodnému dňu vody.
Na vzdelávacom a inšpiratívnom programe ste sa mohli dozvedieť viac o tom, ako zlepšiť hospodárenie
s vodou a zvýšiť biodiverzitu vo vašich domovoch, záhradách i okolitej krajine!
Lektorom bol Čestmír Holuša, ktorý vysvetlil fungovanie dažďovej záhrady a prírodného jazierka.
Účastníci si mohli prezrieť ukážkovú prírodnú záhradu (suchý biotop, jedlú lesnú záhradu, bylinkové záhony, dažďový záhon).
Pred dažďom sa všetci ukryli v sýpke, kde pokračovala prezentácia Človek a voda - využitie vody z pohľadu permakultúrnej etiky.
Na horných poschodiach si menší návštevníci mohli pozrieť výstavu Hravá hlava a Veže do neba.
 

Zaradenie článku:

Prvky: