Kritériá prírodnej záhrady

Základné kritériá: (musia byť splnené všetky)

 • nepoužívať pesticídy
 • nepoužívať ľahko rozpustné minerálne hnojivá
 • nepoužívať rašelinu ani substráty s rašelinou

Prvky prírodnej záhrady: (musí byť dosiahnutých minimálne 7 bodov zo 16 - max. dva za každý prvok)

 • živý plot z divorastúcich krov
 • prirodzená lúka, prvky lúky
 • prírodný trávnik s divorastúcimi bylinami
 • divorastúce porasty
 • divoký kút
 • mimoriadne stanovištia - vlhké, suché
 • listnaté stromy a domáce ihličnany - uprednostniť pôvodné dreviny
 • ekologicky cenné kvety a kvitnúce trvalky

Obhospodarovanie a úžitková záhrada : ( musí byť dosiahnutých minimálne 5 bodov z 16, max. 2 za každý prvok)

 • kompost
 • úkryty pre zvieracích priateľov
 • využitie dažďovej vody
 • používanie prírode šetrných postupov a materiálov
 • mulčovanie
 • zeleninové záhony a bylinky
 • ovocná záhrada a bobuľové kry
 • zmiešaná kultúra/striedanie plodín/ zelené hnojenie

 

Doplňujúce kritériá (nepovinné) : 

- nevytvárať svetelný smog - nepoužívať, prípadne obmedziť solárne svietenie v záhrade

- záhrada ( takmer) bez plastov

- vodopriepustné cesty a spevnené plochy

- starostlivosť o záhradu priateľská k živočíchom