Európska cena pre prírodné záhrady

Európska cena pre prírodné záhrady 2023 – zažiarili aj tri záhrady zo Slovenska
Rakúsky Innsbruck sa stal v dňoch 12. – 15. októbra 2023 hlavným európskym mestom
prírodného záhradníčenia. Stretli sa tu zástupcovia hnutia prírodných záhrad (Natur im
Garten), združení v European Garden Association (EGA) na svojom valnom zhromaždení.
Okrem organizačných záležitostí boli súčasťou programu aj odborné prednášky a diskusie
o úlohe hnutia prírodných záhrad pri zmierňovaní následkov klimatickej krízy a krízy
znižovania biodiverzity, rokovania o spoločných európskych projektoch, výmena skúseností
a inšpiratívnych materiálov.
Neoddeliteľnou súčasťou týchto celoeurópskych stretnutí býva každé dva roky aj
vyhodnotenie Európskej ceny pre prírodné záhrady (European Award for Ecological
Gardening). V 5. ročníku súťaže bolo podaných 72 projektov z 10 európskych krajín. Z nich
medzinárodná odborná porota nominovala na ocenenie tridsať - z Rakúska, Nemecka,
Českej republiky, Francúzska, Belgicka a Slovenska.
Slovenskú republiku reprezentovali prvýkrát v histórii tejto medzinárodnej súťaže tri záhrady
a všetky postúpili do užšieho finále. V piatok 13. októbra 2023 boli vyhlásené výsledky.
V kategórii 1) Klimatické komunitné záhrady a zelené areály zvíťazil mestský prírodný park
z mesta Baden (Rakúsko). V kategórii 2) Školské „učiace“ prírodné záhrady a areály zvíťazila
školská prírodná záhrada pri základnej škole v meste Kortrijk (Belgicko). V kategórii 3)
Otvorené záhrady pre návštevníkov, zamerané na zvyšovanie povedomia o rozširovaní
biodiverzity a ekologickom záhradníčení zvíťazila maličká záhrada mimovládnej organizácie
Stiftung für Mensch und Umwelt z Berlína (Nemecko).
Slovenskí reprezentanti – Ukážková prírodná záhrada pri E.K.O centre Moravské Lieskové
(ŽiTo v sýpke), Ukážková prírodná záhrada Pažiť rodiny Csámpaiovcov v Čechynciach
a Ukážková záhrada Živa manželov Kurucovcov z Jasenova – všetky postúpili medzi
finalistov, boli predstavené na medzinárodnom fóre a odmenené uznaním a potleskom na
otvorenej scéne.
V mene Centra environmentálnych aktivít, slovenského koordinátora hnutia a certifikácie
prírodných záhrad, veľmi ďakujeme všetkým prírodným záhradníkom a záhradníčkam, ktorí
a ktoré fungujú vo svojich záhradách „na spôsob prírody“, bez používania chémie a rašeliny,
podporujú biodiverzitu a prispievajú k zmierňovaniu klimatickej zmeny nielen v prospech
svoj, ale aj v prospech svojich komunít.
Osobitne chceme poďakovať a pogratulovať tým, ktorí sa zapojili do tohtoročnej európskej
súťaže a skvelo reprezentovali Slovenskú republiku. Ďalšia príležitosť zabojovať
o medzinárodné ocenenie pre naše prírodné záhrady bude v roku 2025 – súťaž Európska
cena pre prírodné záhrady sa koná každé dva roky.
Richard a Klaudia Medalovci
Centrum environmentálnych aktivít
Trenčín
www.prirodnazahrada.eu

Zaradenie článku: