Cenník

Poradenstvo na záhrade

Prídeme na Vašu záhradu, zhodnotíme jej stav a poradíme Vám, aké kroky podniknúť, aby bola naozaj prírodná. Cena: 15,00€ / 1 hod. + cestovné 0,25€ / 1 km

Certifikácia prírodnej záhrady

Pokiaľ majiteľ(ka) záhrady prejaví záujem o certifikáciu, je si istý/á splnením podmienok a podá prihlášku, prídeme žiadosť o udelenie záhradnej plakety na miesto posúdiť.

Cena certifikácie pre zapožičanie plakety Prírodná záhrada: 90,00€ + cestovné 0,25€ / 1 km

Cena zahŕňa všetky náklady spojené s certifikáciou: organizačno-administratívne, návšteva 1. poradcu pri certifikácii Prírodnej záhrady + certifikát a zapožičaná plaketa.

Cena certifikácie pre zapožičanie plakety Ukážková prírodná záhrada: 120,00€ + cestovné 0,25€ / 1 km

Cena zahŕňa všetky náklady spojené s certifikáciou ako v prípade Prírodnej záhrady + navyše návštevu 2. poradcu pri certifikácii záhrady a propagáciu Ukážkovej prírodnej záhrady.

Poznámky:

  1. Cestovné poradcov sa počíta z miesta ich bydliska. Pokúsime sa spojiť viac certifikačných návštev do jedného dňa, aby sme znížili náklady na cestovné na jednu záhradu na minimum. Na požiadanie Vám urobíme kalkuláciu certifikačnej návštevy ešte pred podaním prihlášky záhrady.
  2. V prípade, že nebude možné udeliť certifikát Prírodná záhrada alebo Ukážková prírodná záhrada, bude za návštevu záhrady účtovaný (okrem cestovného) ešte poplatok 15€, ako v prípade poradenstva na záhrade.
  3. Plaketa Prírodná záhrada alebo Ukážková prírodná záhrada môže byť kedykoľvek v budúcnosti odobraná pri zistení porušenia kritérií pre prírodné záhrady.

Projekt prírodná záhrada na Slovensku realizuje Centrum environmentálnych aktivít Trenčín, Mierové námestie 29, 911 01 Trenčín, e-mail prirodnazahrada@gmail.com,